H&S Adviseurs levert advies en management voor uw ruimtelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken. Wij adviseren u bij de ontwikkeling van een gedegen visie op het gebied of project en zijn in staat deze visie te vertalen in verantwoorde en haalbare projecten. Onze klanten zijn overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en ondernemers in de sectoren wonen, leisure, retail, maatschappelijk vastgoed, logistiek of zorg.

Aan de hand van onze 4-stappenaanpak managen wij doelgericht complexe ruimtelijke opgaven

 

Aan de hand van onze strategische visie  op het gebied ontwikkelen wij een uitgebalanceerd product- marktconcept. Vervolgens toetsen wij dit concept op de programmatische-, markttechnische- en financiële haalbaarheid. Wij begeleiden het volledige planologische- en contractvormingstraject op basis waarvan het project kan worden uitgevoerd. Wij zoeken hierbij altijd naar de juiste balans tussen de sociaal-maatschappelijke, de economische en de fysieke opgave. Communicatie met alle belanghebbenden is hierbij essentieel.

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten