De Gelderlander: Fluviatiel

Nieuw bod op Reuvers

MEER DAN 2,6 MILJOEN TIEL

MENNO PROVOOST

Om verder te kunnen met de ontwikkeling van het Vijverterrein in Tiel komt er, als de gemeenteraad daarmee instemt, toch een nieuw bod op het perceel van sloopbedrijf Reuvers. Dit moet de eigenaar in staat stellen zijn bedrijf voort te zetten op een perceel aan de Buitenbulkweg. De hoogte wordt nog niet bekendgemaakt, maar het bedrag zou in ieder geval groter zijn dan de 2,6 miljoen euro die eerder is voorgesteld.

Vorig jaar ketste dit 'finale bod' van de gemeente, provincie en ontwikkelaar De Groene Weerd af. Volgens Reuvers was het niet voldoende voor de bedrijfsverplaatsing. De gemeente besloot de plannen voor het Vijverterrein dan maar zonder het perceel van het sloopbedrijf door te zetten. Nu voert de gemeente in de perspectievennota met de gewenste uitgaven voor de komende jaren het Vijverterrein toch weer op. Daarbij wordt aangetekend dat de bedrijfsverplaatsing noodzakelijk is voor de voortgang van de ontwikkeling van het Vijverterrein. Er is niet bij vermeld hoeveel de gemeente moet uittrekken. Bij het vorige bod ging het om 1,2 miljoen euro plus het kwijtschelden van een vordering van 7 ton.

Deal moet einde maken aan alle claims

VERVOLG VAN EERSTE REGIOPAGINA

"Noodzakelijk is misschien niet de goede term", zegt Peter Smaal van H&S Adviseurs, die recent door de gemeente als projectleider is aangesteld. "Meer dan wenselijk, zou ik zeggen. Als het niet lukt, wordt de ontwikkeling in ieder geval niet optimaal." Smaal noemt een aantal redenen voor het hervatten van de gesprekken. Volgens hem hebben adviseurs van Reuvers laten weten dat het gat tussen de eerdere bieding en het benodigde bedrag voor de verplaatsing (naar een ander terrein dan eerst beoogd) kleiner is geworden. Omwonenden van het Vijverterrein hebben ernstige zorgen geuit over het mogelijk blijven van het sloopbedrijf. Ze hebben ook planschadeclaims ingediend.

Dan is er nog de woningbouw op het resterende deel van het Vijverterrein. De gemeente is met De Groene Weerd in gesprek over een plan van circa 130 woningen. Met Reuvers is er echter discussie over de toegestane milieucategorie op zijn terrein. Volgens de lezing van de gemeente zou er een zone van 30 meter tussen Reuvers en de nieuwe woningen moeten zitten. Volgens Reuvers is dat 100 meter. Van het bouwplan zou dan niet veel terechtkomen. Reuvers heeft ook beslag laten leggen op dit terrein, omdat hij nog geld tegoed heeft van de ontwikkelaar.

"Als hij blijft zitten, wordt dat nog een heel juridisch getouwtrek", aldus Smaal. "We denken dat we sterk staan, maar willen liever nog eens kijken of we er toch niet samen uit kunnen komen."

                                         

 

-
 

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten