H&S Adviseurs en Daan Bours starten evaluatie uitvoering Wijkontwikkelingsplan Donderberg

,

In 2012 zijn de gemeente Roermond, de provincie Limburg, Wonen Zuid en Wonen Limburg gestart met de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg. In dit WOP is aangegeven dat er periodiek evaluaties plaatsvinden om te beoordelen of de afspraken worden uitgevoerd en de resultaten worden bereikt. Op basis van de evaluatie kan bijsturing van de aanpak plaatsvinden (wisselwachterfunctie).

H&S Adviseurs en Daan Bours hebben de opdracht gekregen om deze evaluatie uit te voeren. De bureaus combineren daarmee ruime ervaring in evaluatie-onderzoeken met veel kennis van de wijze van werken zoals die in Donderberg wordt toegepast en met kennis van en ervaring met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het WOP.

Het doel van de evaluatie is met name te leren van de uitvoering van het WOP tot nu toe, gericht op fase 2. De evaluatie geeft aan wat er tot nu toe bereikt is, wat goed gaat en wat bijgesteld of –gestuurd moet of kan worden voor de volgende periode.  Eind februari wordt de evaluatie opgeleverd.

-
 

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten