LHR-pioniers Jan Looman en Peter Smaal dragen stokje over

Pioniers Jan Looman en Peter Smaal verlaten Logisiteke Hotspot Rivierenland (LHR). Op de foto tekent Jan Looman (L.) in Jakarta op 23 november 2016 een Letter of Intent (LoI) met managing director Benny Woenardi van LHR’s Indonesische partner Cikarang Dry Port. Op de achtergrond kijken toe voorzitter LEC Nijmegen Gert-Jan Willems en minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. (Foto: Persblik)

Medel, 25 januari 2018 – Jan Looman en Peter Smaal, de oprichters van de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR), verlaten de organisatie. Nu de pioniersfase voorbij is, volgt Frank Engelbart hen op. Een terug en vooruitblik. ‘LHR heeft de potentie om tot de top drie van Nederland door te dringen.’

Het was voor Jan Looman en Peter Smaal een mooie opsteker. Op 11 mei 2017 noteerde LHR de vierde plaats op de ranglijst van Logistieke Hotspots in Nederland, direct na de nummers 1,2 en 3; respectievelijk West-Brabant, Venlo-Venray en Tilburg-Waalwijk.

Voor een podiumplaats moet LHR de absolute top van Nederlandse hotspots verslaan. En dat is volgens Jan Looman, Gelders logistiekondernemer en mede-initiatiefnemer van LHR, zeker mogelijk. ‘Met de containerterminal in Medel heeft de regio een directe waterverbinding met Rotterdam. Rivierenland, dat ook aan de internationale spoor- en wegroutes naar Duitsland en Europa ligt, is daarmee zeer geschikt voor logistieke activiteiten.’

 De ambitie om de economische ontwikkeling van Rivierenland een impuls te geven bracht Jan Looman en Peter Smaal in 2014 bij elkaar. ‘In opdracht van de gemeenten in de regio werkte ik destijds aan een plan hiervoor’, herinnert Peter Smaal zich. Door de samenwerking met Jan Looman kwam het accent op logistiek te liggen.

Internationaal

Een betere profilering in binnen en buitenland was de belangrijkste reden voor de oprichting van de LHR. Smaal: ‘We hebben hiervoor bewust een onafhankelijke organisatie opgezet. Je kunt dan namens een brede coalitie van bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen een krachtig verhaal neerzetten.’

De LHR heeft met succes de profilering van de regio verbeterd, zo constateert Smaal. ‘Die vierde plaats, dat is echt boven verwachting!’ Maar het betrekken van de ondernemingen binnen de regio, zo moet de directeur van adviesbureau H&S Adviseurs erkennen, bleek een grotere uitdaging te zijn dan gedacht.

Smaal: ‘Op dit moment hebben zo’n veertig ondernemingen LHR-certificaten. We hebben daarmee een mooie achterban. Met name ook omdat de gemeenten en de provincie goed zijn aangehaakt. Maar voor onze opvolger ligt hier nog wel een uitdaging.’

Het vormgeven van de samenwerking met onderwijsinstellingen  is volgens Smaal een ander belangrijk aandachtspunt voor Frank Engelbart, die vanaf januari 2018 als LHR-directeur aantreedt. ‘Misschien waren onze verwachtingen en ambities wat hoog. Maar in het opzetten van zo’n ‘triple helix’, waarbij overheid, onderwijs en ondernemingen samenwerken, gaat uiteindelijk veel tijd en energie zitten. Wil je zoiets goed en met succes doen, dan moet je er echt doelgericht en bewust in investeren.’

Culturen

Dat het in Rivierenland niet meevalt om mensen en partijen met elkaar te verbinden, heeft volgens Looman te maken met de lokale cultuurverschillen. ‘De achtergrond en identiteit van de inwoners in Gelderland is divers, veel meer dan in bijvoorbeeld typisch zuidelijke provincies als Brabant en Limburg. Hierdoor kost het relatief veel tijd om partijen van het nut van samenwerking te overtuigen.’

Looman kijkt tevreden en trots naar de resultaten die de afgelopen drie jaar met hard werken zijn geboekt. ‘Wat natuurlijk niet was gelukt zonder de inzet van de raad van commissarissen, het stichtingsbestuur en alle andere mensen die zich met raad en daad voor LHR hebben ingespannen. Hiervoor wil ik hen hartelijk bedanken.’

 Een voor Looman belangrijk resultaat is de afstemming van de acquisitie activiteiten van de gemeenten in de regio, waardoor zij elkaar nu versterken in plaats van beconcurreren. Op internationaal gebied is een samenwerking opgezet met Indonesië waarbij naast de LHR ook de provincie Gelderland en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) zijn betrokken.

 ‘En er zijn kansrijke en veelbelovende projecten gestart’, benadrukt Looman. Zo brengt het project ‘Food Consolidation Center’ de gekoelde opslag van fruittelers op een locatie bij elkaar, wat energie en kosten bespaart. En maakt de digitale ‘Control Tower’ het mogelijk om het aanbod van vracht en vervoer in de regio op elkaar af te stemmen.

Looman: ‘LHR heeft potentie. Zetten we voldoende energie op de projecten, dan kunnen we tot de top drie van Nederland doordringen.’

Directeur Peter Smaal,
van H&S Adviseurs

-
 

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten