John van den Heuvel

Peter Smaal

Inhoudelijk en procesmatig georiƫnteerd op (de integratie van) ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling zowel in de stedelijke omgeving als het buitengebied. Vanuit professie gericht op het sluiten van allianties en conflictbeheersing. Is zeer ervaren in procesmanagement en project- en programmamanagement (van planontwikkeling tot realisatie).

  • Kerkrade, directeur stadsontwikkeling van 1998-2003

  • Directie NovioConsult van 1989-1998

  • Consulent Natuur- en milieueducatie in Limburg van 1980-1989

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten