Peter Smaal

John van den Heuvel Gie Graus

Breed georiƫnteerd, inhoudelijk en procesmatig; rijk, provincie, gemeenten; zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Ruime ervaring met plan- en projectontwikkeling op rijks-, provinciaal en gemeentelijke niveau. Expertise in het kader van gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten, integratie van de pijlers ruimtelijke ordening, economie en sociale ontwikkeling. Zeer goed op de hoogte van het departementale, provinciale en gemeentelijke speelveld in de volle breedte, vanwege onder andere projecten op de terreinen Landelijk Gebied, Ruimtelijke Ordening, Economie, Milieu, Zorg, Welzijn, Cultuur, Water.

  • Adviseur / clustermanager NovioConsult, van 1993-2003

  • Adviseur SGBO, Vereniging Nederlandse Gemeenten van 1989-1993

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten