Plaza Diensten en H&S Adviseurs tekenen overeenkomst en gaan samenwerken!

Samen met Plaza Diensten heeft H&S Adviseurs een concept ontwikkeld voor kleinschalige woon-zorgcomplexen, bedoeld voor mensen met zorgindicatie. De doelgroep heeft een zorgbehoefte, maar kan middels dit concept zelf de regie over het leven houden in een vertrouwde kleinschalige setting. Ons doel is op een kleinschalige manier betaalbaar en veilig wonen te bieden met de garantie dat zorg en andere diensten en voorzieningen voorhanden zijn.

De samenwerking tussen Plaza Diensten en H&S Adviseurs behelst het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van kleinschalige woon-zorgcomplexen. Het woon-zorgconcept is ontwikkeld op basis van een kleinschalig wooninitiatief in combinatie met (intensieve) zorg op maat. Het gaat hierbij om onzelfstandige woningen al dan niet in combinatie met zorgwoningen. De bewoners huren zelf een woonruimte (zit-slaapkamer met badkamer) en met beschikbare zorgbudgetten van de bewoners organiseert de zorgorganisatie vervolgens de benodigde zorg.

Op dit moment lopen er haalbaarheidstrajecten in diverse gemeenten. H&S Adviseurs voert het integraal proces- en projectmanagement voor het vastgoedspoor en wij dragen samen met Plaza Diensten zorg voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de businesscases. Plaza Diensten is de commerciële dienstverlener van Zorg&Co, dit is een coöperatie voor zzp-ers werkzaam in de sectoren Zorg en Welzijn. Door de woon-zorgcomplexen zal er voor aangesloten zzp-ers meer werk ontstaan. Voor meer informatie over Zorg&Co klik hier: www.zorgenco.nl.

 

-
 

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten