Centrumplan Raamsdonksveer

Het winkelcentrum van Raamsdonksveer verkeert al langere tijd in een negatieve spiraal. De kwaliteit is onder de maat en steeds meer panden staan leeg. De kwaliteit van de openbare ruimte laat te wensen over. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om de centrumontwikkeling op te pakken en een grootschalige kwaliteitsimpuls tot stand te brengen.  H&S Adviseurs is gevraagd de projectleiding te leveren om te komen tot een samenwerkingovereenkomst (SOK) met risicodragende partijen en een daarbij behorend realisatieplan voor de centrumontwikkeling. Er wordt in de centrumontwikkeling onder meer aandacht geschonken aan het brancheringsprofiel van het winkelcentrum, positionering van functies binnen het centrum, de verkeersafwikkeling en het opknappen van de openbare ruimte.

  • Centrumplan Raamsdonksveer

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten