De Heerlickheit Montfort

De Heerlickheit Montfort vormt het hart van een domein dat een onlosmakelijke samenhang vertoont in cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke zin. Het is een uniek voorbeeld van een kasteel met bijbehorend landschap. Gemeente Roerdalen, Stichting Kasteel Montfort en Stichting Limburgs Landschap hebben de handen ineen geslagen Zij ontwikkelen De Heerlickheit Montfort tot een toeristische recreatieve sterlocatie, zorgen voor het gedeeltelijke herstel van het kasteel en het behoud van het landschap.

 H&S I Adviseurs heeft gezamenlijk met betrokken partijen de gewenste ontwikkeling in beeld gebracht. Een horecagelegenheid, evenemententerrein, educatie- en informatiepunt, Bed & Breakfast alsmede het ontwikkelen van een goede routestructuur vormen de belangrijkste onderdelen van De Heerlickheit Montfort.

Uit het uitgevoerde marktonderzoek blijkt dat De Heerlickheit Montfort een succesvol concept is dat op bovenregionale belangstelling zal kunnen rekenen.

H&S I Adviseurs heeft tevens een financiële verkenning verricht voor de ‘opstartfase’. Betrokken partijen hebben inmiddels een intentieovereenkomst ondertekend.

  • De Heerlickheit Montfort

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten