Wij hebben Bouwfonds  geadviseerd over de haalbaarheid van de  ontwikkeling van een hotel in combinatie met appartementen en vakantiewoningen in Zeeland. Vanwege de lange voorbereidingstijd van het project had Bouwfonds  behoefte te onderzoeken of het ontworpen hotelconcept nog paste in de markt. Via een kwantitatief onderzoek naar bestaande hotels zijn er eerst 5 hotel typologieën met hun bezoekersgegevens bepaald. Vervolgens zijn op basis van toeristische gegevens alle relevante trends in de markt van verblijfsrecreatie in beeld gebracht. Door middel van gesprekken met de beoogde exploitant is het hotelconcept in al zijn aspecten geanalyseerd. Op basis hiervan is Bouwfonds  geadviseerd over sterkten en zwakten van het concept, marktconformiteit en risico’s.

  • Dishoek

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten