Evaluatie functieveranderingsbeleid

De provincie Gelderland heeft een regeling over de functieverandering van vrijgekomen en vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied. Het gaat om een generieke regeling op hoofdlijnen die is opgenomen in het Streekplan Gelderland 2005. De regio’s is de kans geboden om deze regeling nader uit te werken. Inmiddels hebben alle regio’s een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde regeling. De Commissie van Onderzoek van Provinciale Staten wil meer inzicht krijgen in de effectiviteit van de provinciale en regionale regelingen. H&S Adviseurs is door de Commissie van Onderzoek van Provinciale Staten Gelderland gevraagd een evaluatiestudie uit te voeren. H&S Adviseurs heeft bij de evaluatiestudie niet alleen gekeken naar de doelstellingen en resultaten, maar ook naar wijze waarop de resultaten tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat nadrukkelijk aandacht is geschonken aan de proces­matige aspecten en de context.

  • Evaluatie functieveranderingsbeleid

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten