In de oksel van de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal ligt het gebied FluviaTiel. Voor dit gebied zijn plannen ontwikkeld om een klimaatdijk te realiseren als bijdrage aan de wateropgave voor Tiel-Oost (onder meer 6% kwelwater reductie). Mede vanwege de actuele waterproblematiek in Tiel-Oost is een voortvarende ontwikkeling nodig. Vanwege de veel opgaven heeft de gemeente besloten om een integrale gebiedsontwikkeling te starten. Het gebied zal zich ontwikkelen tot een woongebied van hoge allure, gecombineerd met veel groen en een spannende uiterwaarde in de vorm van een ruig stadspark dat Tielenaren uitnodigt om daar naar toe te gaan. Daarnaast zijn functies op het vlak van leisure, horeca denkbaar. In het najaar van 2013 is een overeenkomst ter voorbereiding van de uitvoering van de eerste fase getekend door de gemeente, het waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland en DLG. De uitvoering van de eerste fase start in 2015 en is voor 2017 afgerond. Daarnaast worden plannen voor de haven van Tiel ontwikkeld. De gemeente Tiel heeft H&S Adviseurs gevraagd om als procesmanager in deze gebiedsontwikkeling op te treden. H&S Adviseurs heeft tezamen met de gemeentelijke projectleider sturing gegeven aan een intensief proces met bijzonder veel belanghebbenden, zowel binnen de gemeente (diverse ambtelijke disciplines, bestuur en raad) als daarbuiten (Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, waterschap, DLG, omwonenden, havengebruikers etcetera). Momenteel werken we aan de voorbereiding van de uitvoering, die in 2015 start.

  • FluviaTiel

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten