Food Technology Park Brainport

De stedelijke ontwikkelingslocatie Suytkade in Helmond biedt ruimte voor bedrijfsmatige ontwikkeling. De gemeente Helmond zet daarbij in op de realisatie van het Food Technology Park Brainport: een concentratie van technische demonstratielijnen, bedrijfshuisvesting, onderwijsinstellingen, een leerwerkfabriek, laboratoria, een seed fund faciliteit, ontspanningsmogelijkheden en praktijkgerichte opleidingen van huidige en toekomstige medewerkers in de foodsector. H&S Adviseurs leverde de projectleider vanuit de Grondexploitatie Maatschappij Suytkade ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling van het Food Technology Park Brainport. Naast deelname aan de projectgroep ten behoeve van de inhoudelijke uitwerking van het concept houdt dit in de aansturing van alle processen om het ruimtelijke spoor te ontwikkelen en zorg te dragen dat het Food Technology Park Brainport fysiek kan landen op een kwalitatief hoogstaande locatie in Suytkade. Het FTPB is in 2013 geopend.

  • Food Technology Park Brainport

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten