Functioneel Inrichtingsplan Gronsveld-Rijckholt

In de kernen Gronsveld en Rijckholt van de gemeente Eijsden doen zich op het gebied van het voorzieningenniveau diverse ont­wikke­lingen voor. Het gebouw van de basisschool is functioneel en technisch sterk verouderd en door het dalend aantal leerlingen te groot. De exploitatie van het gemeenschapshuis staat onder druk. De VMBO vestiging gaat verdwijnen. Een zorgaanbieder wil er eventueel een zorgcentrum vestigen.

H&S Adviseurs is door de gemeente Eijsden gevraagd om op een interactieve wijze een functioneel inrichtingsplan op te stellen dat een integrale en toekomstbestendige oplossing biedt voor het voorzieningen­vraagstuk.  Gekozen is voor nieuwbouw van een brede school op de huidige locatie van de basisschool. In dit gebouw zullen de basisschool, peuter­speelzaal, buitenschoolse opvang en bibliotheek worden gevestigd. Daarnaast zal de bestaande gymzaal worden gerenoveerd. Het gemeenschaphuis en andere voorzieningen verhuizen niet mee. Bij de verdere uitwerking zal rekening worden gehouden met de eventuele komst van een zorgcentrum bij de brede school.

  • Functioneel Inrichtingsplan Gronsveld-Rijckholt

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten