Herstructurering wijken Gemeente Sittard-Geleen

De Sittardse wijken Thienbunder, Achtbunder en Sanderbout dateren uit het mijnverleden van de regio  en zijn inmiddels aan een vernieuwing toe. De gedachte is dat een vernieuwing kansen biedt om de wijken in sociaal-economisch opzicht sterker te maken en problemen met de kwaliteit van woningen en openbaar gebied op te pakken. De gemeente Sittard – Geleen en ZO Wonen hebben het voornemen gezamenlijk plannen voor de wijken te maken en vervolgens in de herstructurering te investeren. Aan H&S Adviseurs is gevraagd de gemeente en de woningcorporatie te ondersteunen bij het opstellen van een “ambitiedocument”. In dit document worden de doelstellingen, zowel in het sociale als fysiek/ruimtelijk domein, vastgelegd. Tevens worden tussen gemeente en woningcorporatie principeafspraken gemaakt over projectaanpak, rolverdeling en kostenverdeling.

  • Herstructurering wijken Gemeente Sittard-Geleen

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten