Logistieke Hotspot Rivierenland

Regio Rivierenland heeft sinds 2011 transport en logistiek als speerpunt benoemd en is voornemens de regio dermate te positioneren en te ontwikkelen dat de regio binnen afzienbare tijd tot de top vijf van Logistieke Hotspots in Nederland behoort. Doelstelling is om met behulp van de logistieke kwaliteiten van de regio nieuwe bedrijvigheid aan te trekken, werkgelegenheid te creëren en de toegevoegde waarde te laten stijgen.  Momenteel wordt een organisatie tot stand gebracht die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de regio tot logistieke hotspot. Bij deze ontwikkeling zijn de provincie en de gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs allen betrokken. De organisatie richt zich op internationale en nationale acquisitie, op het initiëren van projecten die de logistieke hotspot sterker maken en op communicatie. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.logistic-hotspot.nl. Peter Smaal trekt vanuit H&S Adviseurs samen met Jan Looman van JayLoo dit spraakmakende project. Hij is verantwoordelijk voor de samenwerking met de regio, de provincie en het bedrijfsleven. Tevens draagt hij zorg voor de begeleiding van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen ten gevolge van de logistieke hotspot.

  • Logistieke Hotspot Rivierenland

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten