De oude Philips fabriek in Oosterhout, langs de Bredaseweg, op het terrein bekend onder de naam MPO-terrein (Magnetic Products Oosterhout), is in eigendom van Zeeman Vastgoed en Thuisvester.

De opgave is de voormalige fabriekslocatie, groot circa 4,5 hectare, te transformeren tot woongebied. Het gebied is verworven door Zeeman Vastgoed en woningcorporatie Thuisvester in 2007. De woonbuurt op MPO locatie heeft als werktitel: Wilhelminahaven. Zeeman Vastgoed en Thuisvester hebben in een overeenkomst met de gemeente Oosterhout vastgelegd dat er circa 227 woningen op de locatie gerealiseerd mogen worden, wat neerkomt op ruim 50 woningen per hectare. De kwantitatieve opgave is mede taakstellend. Dit vraagt om een uitgekiende stedenbouwkundige opzet waarbij de omgevingskwaliteiten optimaal worden benut om tot een gevarieerde en aantrekkelijke woonomgeving te komen.

H&S Adviseurs en Plannendokter zijn gevraagd het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan op te stellen en het proces daaromheen, met buurtbewoners, andere belanghebbenden en de gemeente Oosterhout te regisseren.

  • MPO Oosterhout

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten