Realisatie brede school Simpelveld

De gemeente Simpelveld ontwikkelt een brede school in de kern Simpelveld, waarin de basisschool de Meridiaan, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang Koekeloere, de peuterspeelzaal en een steunpunt van de bibliotheek worden gehuisvest. De gezamenlijke huisvesting in een nieuw gebouw geeft een impuls aan de inhoudelijke samenwerking tussen de partners en biedt kansen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. Het realiseren van een gymzaal in de brede school geeft een impuls aan het bewegingsonderwijs en sport in dagarrangementen voor kinderen.

H&S Adviseurs verzorgde de procescoördinatie in opdracht van de gemeente Simpelveld. De procescoördinatie omvatte het aansturen en bewaken van het ontwerpproces, de ruimtelijke procedures, de afstemming met de gebruikers en het regelen van tijdelijke huisvesting voor het kinderdagverblijf en het opstellen van een inrichtingsplan voor het parkeren. De bouw van de brede school startte in juli 2009 en de oplevering vond plaats in oktober 2010.

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten