Structuurvisie Gerwen

Gerwen ligt in een fraaie landelijke omgeving en kent een actieve gemeenschap die zich inzet om de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te versterken. Mede vanuit dit perspectief is het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) Gerwen een aantal jaren geleden opgesteld. Als vervolg daarop heeft H&S Adviseurs in samenwerking met Croonen Adviseurs de structuurvisie opgesteld. Deze structuurvisie biedt het kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals die onder andere in het IDOP zijn voorgesteld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het bieden van ruimte voor nieuwbouwprojecten voor jongeren en senioren in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

  • Structuurvisie Gerwen

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten