Visie 2020 Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren wil zich goed voorbereiden op de toekomst en stelt daarom een Visie 2020 op. De visie gaat over wonen, werken, voorzieningen, het buitengebied (landbouw en natuur) en over bedrijvigheid en toerisme. “Willen we kansen benutten zullen we keuzes moeten maken in de visie : waar liggen de speerpunten en hoe gaan we de kansen die er liggen waarmaken?” aldus burgemeester Akkermans. De Visie 2020 Echt-Susteren zal ook input leveren voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de Ontwikkelingsvisie A2-zone Maasbracht-Beek. 

H&S Adviseurs stelt de visie  in nauwe samenwerking met de gemeente Echt-Susteren op. Ook de Raad wordt intensief betrokken bij het opstellen van de Visie 2020. De visie komt tot stand in een interactief proces.

  • Visie 2020 Echt-Susteren

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten