Een intensieve zoektocht naar een locatie voor de ontwikkeling van een watergericht recreatieconcept is eind 2013 geëindigd bij de Effelder Waldsee in Stadt Wassenberg, een gemeente net over de grens in Duitsland. Op deze prachtige locatie, grenzend aan NP de Meinweg, is voor onze opdrachtgever de mogelijkheid ontstaan een in verval geraakte camping en een bestaand dagstrand over te nemen. Sedert begin 2013 wordt hier een tweesporig recreatieconcept ontwikkeld.

Het eerste spoor betreft de totale renovatie en ontwikkeling van een bestaande camping aan de Effelder Waldsee, Amici Lodges genaamd. De camping die zwaar verouderd was, wordt in 2013 / begin 2014 geheel vernieuwd (naar 4-sterren niveau) en biedt vanaf seizoen 2014 de modernste faciliteiten aan.

Het tweede spoor richt zich op de exploitatie en verdere ontwikkeling van het dagstrand aan de Effelder Waldsee, Amici Bay.  In 2014, voor de start van het hoogseizoen, wordt een waterskibaan, diverse watergeboden attracties en een beachbar gerealiseerd.

Dit project vraagt gezien de complexiteit van betrokken partijen, de benodigde vergunningen en complexe financieringsaanvraag om duidelijke regie.

H&S Adviseurs is bij dit project betrokken als projectleider.   Er is intensief met de initiatiefnemer samengewerkt aan een productmarkt combinatie, een  businessplan, de wijziging in het bestemmingsplan, diverse ontwerp vraagstukken en hieraan gekoppelde vergunning aanvragen en de daadwerkelijke stap naar uitvoering.

H&S Adviseurs brengt in goed overleg met diverse overheden en belanghebbende partijen alle te nemen stappen en te doorlopen procedures in kaart. Trajecten worden zoveel mogelijk parallel doorlopen om zo snel mogelijk tot resultaat te komen. Op deze manier wordt op overzichtelijke wijze toegewerkt naar te nemen go of no-go besluiten binnen het project.

  • Wild Water World
  • Wild Water World

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten