H&S & meer

Interimdiensten

Naast onze projectmatige inzet leveren wij op alle terreinen waarop wij werkzaam zijn ook interimdiensten.
Voor diverse opdrachtgevers hebben wij interimdiensten verleend op verschillende managementniveaus: van directie tot projectleiders.

-
 

gerelateerde projecten

H&S Adviseurs | Partner in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten